Harmonogram

październik – listopad 2012 Przygotowanie narzędzi badawczych i metodologia badań
Przeprowadzenie ankiet wśród studentów
Przeprowadzenie ankiet wśród osób z otoczenia uczelni
grudzień 2012 Opracowanie narzędzi do badań focusowych
styczeń 2013 Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy modeli kształcenia ustawicznego na uczelniach
Opracowanie raportu z badań ankietowych i focusowych
luty 2013 Opracowanie programu innowacyjnych zajęć w ramach Akademii Rodziny (40 scenariuszy, 16 programów) z obszarów:
 • „Przygotowanie do małżeństwa”,
 • „Przygotowanie do rodzicielstwa”,
 • „Wczesne rodzicielstwo-okres niemowlęcy, -okres poniemowlęcy”,
 • „Rodzice dzieci przedszkolnych”,
 • „Rodzice dzieci początkujących w szkole (6-9)”,
 • „Rodzice dzieci wchodzących w świat nastoletni (10-12)”,
 • „Rodzice nastolatków”,
 • „Rodzice dzieci wchodzących w dorosłość",
 • „Rodzice dzieci dorosłych”,
 • „Dorosłe dzieci seniorów - jak radzić sobie w relacjach rodzice dzieci w średniej i późnej dorosłości”,
 • „Samorealizacja a zaangażowanie w rodzinie”,
 • „Menadżer rodziny”,
 • „Jak zachować work life balance”,
 • „Zarządzanie finansami rodziny”,
 • „Jak budować partnerski model rodziny?”,
 • „Trening kompetencji społecznych”,
 • „Jak radzić sobie ze stresem”
 • „Quo vadis? - umiejętność stawiania długofalowych celów w rodzinie i ich realizowania”,
marzec – kwiecień 2013 Opracowanie elektronicznego modelu Akademii Rodziny (ramowy program i organizacja Akademii oraz strategii jej wdrożenia)
Opracowanie wstępnej wersji produktu finalnego i strategii wdrożenia
maj 2013 Ocena strategii przez RST
sierpień – grudzień 2013 Realizacja zajęć w ramach 10 głównych nurtów rozwoju o charakterze obligatoryjnym:
 • „Przygotowanie do małżeństwa”,
 • „Przygotowanie do rodzicielstwa”,
 • „Wczesne rodzicielstwo-okres niemowlęcy, -okres poniemowlęcy”,
 • „Rodzice dzieci przedszkolnych”,
 • „Rodzice dzieci początkujących w szkole (6-9)”,
 • „Rodzice dzieci wchodzących w świat nastoletni (10-12)”,
 • „Rodzice nastolatków”,
 • „Rodzice dzieci wchodzących w dorosłość",
 • „Rodzice dzieci dorosłych”,
 • „Dorosłe dzieci seniorów - jak radzić sobie w relacjach rodzice dzieci w średniej i późnej dorosłości”,
Realizacja zajęć w ramach 8 ścieżek uzupełniających o charakterze fakultatywnym:
 • „Samorealizacja a zaangażowanie w rodzinie”,
 • „Menadżer rodziny”,
 • „Jak zachować work life balance”,
 • „Zarządzanie finansami rodziny”,
 • „Jak budować partnerski model rodziny?”,
 • „Trening kompetencji społecznych”,
 • „Jak radzić sobie ze stresem”
 • „Quo vadis? - umiejętność stawiania długofalowych celów w rodzinie i ich realizowania”,
IV kwartał 2013 Opracowanie końcowego modelu Akademii Rodziny
I kwartał 2014 Wydanie publikacji papierowej i elektronicznej obejmującej opis modelu Akademii Rodziny
I-II kwartał 2014 Organizacja 3 konferencji upowszechniających model Akademii Rodziny (Toruń, Bydgoszcz, Włocławek)
I-II kwartał 2014 Organizacja 10 seminariów upowszechniających model Akademii Rodziny

Odbiorcami projektu będzie 280 osób - członków rodzin (dzieci, rodziców, dziadków). W zajęcia przewidziany jest udział dla osób posiadających dzieci w różnych grupach wiekowych.

Dodatkowo w ramach projektu zorganizowane zostaną 3 konferencje, 3 seminaria.
Dokładne terminy wszystkich zajęć zostaną podane w późniejszym czasie.

 1. CZERWIEC
    Powstał Produkt Finalny, na który składa się główny opis produktu wraz z 40 scenariuszami zajęć innwacyjnych z głównego nurtu rozwoju oraz 16 programów...
  Więcej
 2. LIPIEC
   Oczekujemy na akceptację Krajowej Instytucji Wspomagającej Centrum Projektów Europejskich oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoj strategi wdrażania. Aktualnie trwają przygotowania...
  Więcej
 3. PRZEDSZKOLE AKADEMICKIE
     REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA AKADEMICKIEGO JUŻ ROZPOCZĘTA    O przyjęciu decyduje spełnienie kryteriów naboru oraz kolejność zgłoszeń nadesłanych drogą...
  Więcej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego